หินทราย

หินทราย (Sand Stone) แบบแผ่น Slab เป็นหินที่สามารถนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านเป็นผนัง หรือจุดที่ไม่ได้ใช้งานหนักได้ เพราะตัวเนื้อแม้ว่าจะแข็งแรงแต่ก็จะมีความเปราะบ้าง

Filter:
Tag